Sandomierz: Ulgi dla zawodów ginących

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ulga będzie przyznawana tylko tym przedsiębiorcom, którzy zwiększą zatrudnienie po wejściu w życie uchwały rady miasta która będzie regulować te przepisy. Zaczną one obowiązywać najwcześniej pod koniec miesiąca i zostaną utrzymane do końca 2020 roku.
(zdjęcie ilustracyjne freeimages.com)
Zdaniem burmistrza te zawody powinny być wspierane, odtwarzane, tak aby ta dawna tradycja nie zaginęła. Jak dodaje Marek Bronkowski w Sandomierzu funkcjonowały cechy rzemiosł od wielu setek lat i ci rzemieślnicy bardzo mocno byli osadzeni w realiach miasta.
Dany przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości, jeżeli na danej powierzchni, na której prowadzi działalność zatrudni na umowę o pracę określoną liczbę osób w pełnym wymiarze godzin:

Sandomierz chce wprowadzić ulgi z tytułu podatku od nieruchomości dla mikro, małych i średnich firm, jeżeli te zdecydują się zatrudnić nowe osoby. O tym czy takie preferencje wejdą w życie zadecydują na jutrzejszej sesji miejscy radni.
Z ulg na okres 2 lat będą mogli skorzystać przedstawiciele zawodów zanikających, w jakiś sposób związanych z tym miastem podkreśla burmistrz Marek Bronkowski: