Sandomierz: Trwa program asystencji.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Koszt rocznej realizacji zadania w Sandomierzu wynosi około 165 tysięcy zł.
To wspólny projekt sandomierskiego stowarzyszenia Dobrze, że jesteś z kołem
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w
Jarosławiu.
(Marcin Gabrek)
Podopieczni wraz z asystentami spotykają się w kawiarniach, uczestniczą w
różnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych. Codzienna działalność w
ramach projektu nie jest widoczna na zewnątrz

Dziesięć niepełnosprawnych osób z Sandomierza uczestniczy w projekcie
'Włączani w życie – indywidualna asystencja drogą do samodzielności'.
Trzyletni projekt zakłada: objęcie opieką indywidualnego asystenta osób
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w
wieku od 12 do 32 lat. Rolą asystenta jest pomoc osobie niepełnosprawnej w
nauce samodzielności. Jest to także duże, systemowe wsparcie dla rodziców
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Mówi Katarzyna Zioło, sekretarz stowarzyszenia 'Dobrze, że jesteś'