Sandomierz, Tarnobrzeg, Stalowa Wola: 5 tys zł miesięcznie dla studentów.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wnioski o stypendium kandydaci składają on-line do 17 sierpnia, natomiast wnioski o udzielenie rekomendacji do 31 lipca. Więcej na www.fundacjasmk.pl
(Joanna Sarwa)
++++++++++++++++++++++++++++++++
Ruszył tegoroczny nabór kandydatów do Stypendiów Edukacyjnych na I rok studiów, przyznawanych w ramach Programu Stypendiów Pomostowych – segment II, którym zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi.
Partnerami Programu i fundatorami stypendiów są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja Wspomagania Wsi oraz pozarządowe organizacje lokalne, a wśród nich Fundacja Fundusz Lokalny SMK
Kwota stypendium wynosi 5 000 zł. i będzie wypłacana w dziesięciu miesięcznych ratach po 500 zł. każda. O stypendium mogą ubiegać się maturzyści:
– którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
– osiągający dobre wyniki w nauce. Minimum 90 punktów. Punkty liczone za pomocą algorytmu (link do algorytmu znajduje się poniżej)
– podejmujący studia dzienne I stopnia bądź jednolite magisterskie na polskich, publicznych uczelniach akademickich;
– mieszkający w małych miejscowościach, do 20 tysięcy mieszkańców;
– pochodzący z rodzin o niskich dochodach. Próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe wynosi 1225 zł. netto lub 1400 zł. netto (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.) jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
Wnioski kandydaci składają on-line do 17 sierpnia 2015, do godz. 16.00. Więcej na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
Szczegółowe informacje, wniosek on-line, algorytm, regulamin i dokumenty dostępne są tutaj: www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/profil-kandydata/
UWAGA: W segmencie II do złożenia wniosku on-line uprawnione są osoby posiadające rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.
zorem lat ubiegłych w Programie Stypendiów Pomostowych uczestniczy Fundacja Fundusz Lokalny SMK, która rekomenduje kandydatów z terenu trzech powiatów: sandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego.
Wnioski o udzielenie rekomendacji przyjmuje do 31 lipca 2015 r.
Przy udzielaniu rekomendacji preferowani będą kandydaci, którzy poza spełnieniem wszystkich powyższych kryteriów wykazują się działalnością, bądź zobowiążą się do społecznej działalności jako wolontariusze. Szczególnie ci współpracujący z Fundacją SMK.
Szczegóły oraz wniosek o udzielenie rekomendacji na stronie Fundacji www.fundacjasmk.pl .
Kontakt:Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec, tel: 607 560 016; 531 586 222, e-mail: fundacjasmk@gmail.com
Zaangażowanie w działalność społeczną może przybierać różne postaci:

Wniosek o udzielenie rekomendacji znajduje się na stronie fundacjasmk.pl

Aby ubiegać się o stypendium, należy spełnić kilka warunków:

Program stypendiów pomostowych to propozycja Fundacji Fundusz Lokalny SMK.
Mówi prezes fundacji Stanisław Baska: