Sandomierz: Szansa dla Muzeum Okręgowego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zdaniem burmistrza, te dodatkowe 400 tysięcy złotych zapewniłoby nie tylko normalne funkcjonowanie w ciągu roku, ale da także środki potrzebne na wkład własny w realizowanych projektach.
(Marcin Gabrek)
Do tej pory samorząd miasta przekazywał 500 tysięcy złotych, a województwa i
powiatu po 250 tysięcy:

Jest szansa na podpisanie nowej umowy dotyczącej finansowania Muzeum
Okręgowego w Sandomierzu.
Po przejęciu placówki przez samorząd miasta jej
budżet wynikający z umowy wynosił milion złotych rocznie. Ta kwota nie pozwalała na normalne funkcjonowanie placówki. Co roku jesienią brakowało środków nawet na wypłaty wynagrodzeń.
Burmistrz Marek Bronkowski informuje, że odbył już rozmowy z marszałkiem województwa, który współfinansuje placówkę. Przygotowany jest projekt aneksu do umowy: