Sandomierz: Stanisław Masternak wykluczony z PSL

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

Pozostali członkowie zarządu powiatowego PSL w Sandomierzu zostali ukarani upomnieniem. Z kolei Kierownictwo krajowe partii złożyło już do Sądu Najwyższego skargę na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli skarga zostanie odrzucona, to PSL straci prawo do finansowania swojej działalności z budżetu państwa na 3 lata.

(A.G / D.S)

Sąd koleżeński Polskiego Stronnictwa Ludowego wykluczył dziś z partii starostę sandomierskiego Stanisława Masternaka, szefa zarządu powiatowego partii w Sandomierzu. Powodem jest decyzja w sprawie gromadzenia środków finansowych poza oficjalnym rachunkiem bankowym przez członków partii. To spowodowało, że Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe PSLu za 2013 rok.

Stanisław Masternak jeszcze przed decyzją sądu koleżeńskiego podkreślał, że przyznaje się do winy, i jest gotów ponieść płynące z tego konsekwencje. Dziś zaznaczył, że nie zamierza czekać na uprawomocnienie się wyroku i już jutro podczas posiedzenia zarządu powiatowego PSL złoży rezygnację zarówno z funkcji prezesa jak i członka partii: