Sandomierz: Sprzątanie świata.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

'Sprzątanie świata – Polska' jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska 'Clean up the World' wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.
'Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, odbywają się działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukiwanie i w miarę możliwości usuwanie dzikich wysypisk.
(Joanna Sarwa)
Praca nie była ciężka, za to efekty widoczne. Mówi Jerzy Wojciechowski z klasy drugiej gimnazjum:

Młodzież dostrzega dobre strony takich akcji:

Uczniowie Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu po raz kolejny wzięli udział w akcji 'Sprzątanie świata'.
Mówi drugoklasista Łukasz Kandefer: