Sandomierz: Ślady osady sprzed 5 tysięcy lat

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Szczątki osady zostały sfotografowane i opisane. Z kolei znalezione przedmioty po konserwacji będą mogły trafić do muzeum.
Jak podkreśla Monika Bajka pozostałości kultury Pucharów Lejkowatych są powszechnie spotykane w rejonie Sandomierza. Na terenie samego miasta natrafiano dotychczas tylko na pojedyncze przedmioty, które mogły świadczyć o istnieniu osady. Dzięki wykopaliskom udało się odkryć jamy w których trzymana była żywność, Znaleziono także kości zwierząt oraz muszle małży, które służyły za pokarm.

Pozostałości osady sprzed 5 tysięcy lat odkryli archeolodzy podczas badań wykopaliskowych na wzgórzu staromiejskim w Sandomierzu. Prace prowadzone były na prywatnej posesji niedaleko kościoła Świętego Pawła.
Znalezione zostały tam obiekty z wczesnego średniowiecza, które nie są zaskoczeniem, bo na tym wzgórzu znajdowała się bardzo rozległa osada i te ślady osadnictwa są tam bardzo intensywne tłumaczy archeolog Monika Bajka. Znacznie ciekawsze było to co znajdowało się głębiej: