Sandomierz: Sandomierskie jabłka na algierskie stoły?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W spotkaniu wziął udział m.in Prezes Gospodarczej Izby Polsko-Algierskiej
Ali Regad, który omówił praktyczne aspekty handlu z tym krajem.
(Marcin Gabrek)
Pierwsze doświadczenia już są i ten rynek wydaje się obiecujący

Czy jabłka spod Sandomierza znajdą nowych nabywców w Algierii? Zdaniem władz
województwa jest na to duża szansa. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,
które utworzone zostało przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego w Kielcach, zorganizowało w Sandomierzu spotkanie
poświęcone
możliwościom współpracy z algierskimi odbiorcami.
Członek zarządu województwa Kazimierz Kotowski przyznaje, że jednym z
powodów organizacji takich spotkań jest sytuacja na Ukrainie i w Rosji i
zamknięcie wschodnich rynków na polską żywność