Sandomierz: Rycerskie powitanie sezonu turystycznego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Joanna Sarwa

Ponadto na Rynku Starego Miasta Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej zaprezentuje pokazy musztry, walki i tańców dworskich.
(Joanna Sarwa)
Sandomierscy rycerze zaprezentują również walki:

Od tego wydarzenia mija 600 lat:

Sandomierz inauguruje oficjalnie sezon turystyczny. Tradycyjnie moment ten jest związany z prezentacją sandomierskich rycerzy. To już w niedzielę o godzinie 11.00.
Mówi kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej Karol Bury: