Sandomierz: Rondo Sybiraków.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wcześniej taką propozycję zaopiniowała pozytywnie komisja praworządności Rady Miasta, ostatecznie poparli ją także radni na sesji.
(Marcin Gabrek)
Rondo u zbiegu ulic Ożarowskiej i Mickiewicza w Sandomierzu będzie nazywać się rondem Sybiraków. Z takim wnioskiem wystąpił zarząd koła miejskiego Związku Sybiraków.
Rady Robert Kurosz proponował, aby odłożyć decyzję w czasie i poprzedzić ją konsultacjami społecznymi. Burmistrz Marek Bronkowski podkreśla, że wniosek związku o nazwanie ronda był jedynym, jaki wpłynął do magistratu