Sandomierz: Rada Miasta uchwaliła przyszłoroczny budżet miasta.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Sandomierska Rada Miasta uchwaliła dzisiaj przyszłoroczny budżet miasta.
Dochody miasta mają przekroczyć 103,5 miliona złotych, wydatki 107,5
miliona. Deficyt w wysokości ponad 4 milionów zostanie pokryty z emisji
obligacji komunalnych. Miasto będzie musiało też wyemitować obligacje na
spłatę zadłużenia w wysokości kolejnych pięciu milionów.
Najpoważniejszym wydatkiem budżetowym będzie z pewnością utrzymanie
przedszkoli i szkół. W budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 28 milionów,
a subwencja oświatowa jaką otrzyma samorząd wyniesie około 13 milionów.
(Marcin Gabrek)