Sandomierz: Przygotowania do ''500 plus''.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W najbliższym czasie planowane są szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy
społecznej.
(Marcin Gabrek)
Ośrodek próbuje oszacować, ile osób będzie objętych programem:

Wnioski będą przyjmowane w dwóch punktach, które zostaną uruchomione w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej oraz Centrum Kultury i Rekreacji.
Mówi dyrektor OPS Grażyna Łebek:

Samorząd Sandomierza przygotowuje się do realizacji rządowego programu ''500 plus''.
Obsługą świadczeń zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej. Zdaniem burmistrza Marka Bronkowskiego, konieczne będzie zatrudnienie nowych osób, które tym się zajmą: