Sandomierz: Przedszkole nr 6 w nowym budynku?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ilość miejsc w nowym przedszkolu byłaby taka sama jak w dotychczasowym obiekcie, oprócz tego powstanie 20 miejsc w żłobku.
(Marcin Gabrek)
Zdaniem burmistrza istnieje możliwość, aby już pod koniec tego roku złożyć wniosek o środki
na budowę:

Władze Sandomierza planują budowę nowego obiektu dla potrzeb Przedszkola nr 6.
Mówi burmistrz Marek Bronkowski: