Sandomierz: Prelekcja dra Janusza Kłapcia.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Dominik Siatrak

'Odzyskanie Niepodległości na ziemiach byłego zaboru austriackiego jesienią 1918 roku' to tytuł prelekcji dra Janusza Kłapcia. Spotkanie odbędzie się w środę (6 listopada) o godz. 10.00 w sandomierskim Ratuszu.
Dr Janusz Kłapeć jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Historii Najnowszej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.