Sandomierz: Powstanie Centrum Aktywności Obywatelskiej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zainteresowanie organizacji korzystaniem z budynku jest duże. Burmistrz
zapewnia, że koszty ponoszone przez najemców będą ustalone na takim poziomie,
aby pokrywać jedynie koszty utrzymania budynku.
(Marcin GAbrek)
Zdaniem burmistrza centrum może ruszyć w ciągu kilku tygodni

W budynku przy ul. Mariackiej w Sandomierzu, w którym mieściło się
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, powstanie Centrum Aktywności
Obywatelskiej.
Mówi burmistrz Marek Bronkowski