Sandomierz: Powiat ma już budżet na przyszły rok.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na koniec przyszłego roku dług powiatu ma wynieść 18,5 miliona, czyli około 25 procent dochodów. To znacznie mniej niż dopuszczalny ustawą limit 60 procent.
(Marcin Gabrek)
Najważniejsze zadania w budżecie to dwie duże inwestycje:

Powiat sandomierski ma już budżet na przyszły rok. Dziś przyjęli go
jednogłośnie radni. Dochody budżetu wyniosą 73,3 miliona złotych, wydatki będą wyższe o ponad 2,2 mln zł.
Starosta Stanisław Masternak przyznaje, że będzie to trudny budżet