Sandomierz: Pociąg do zdrowia.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Pomiar ciśnienia tętniczego i stężenia glukozy we krwi, a także pomiar dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu można będzie sprawdzić podczas dorocznej akcji profilaktycznej organizowanej jutro przez świętokrzyski Urząd Marszałkowski.
Tym razem o profilaktyce zdrowotnej będzie można porozmawiać i wykonać podstawowe badania w wakacyjnym pociągu z Kielc do Sandomierza. Hasło tegorocznej akcji brzmi: 'Mam zdrowie pod kontrolą. Pociąg do zdrowia'.
Jutro (20 sierpnia) pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach przeprowadzać będą bezpłatne badania profilaktyczne wśród podróżujących wakacyjnym pociągiem do Sandomierza, a następnie wśród odwiedzających sandomierski rynek, jak i wśród samych mieszkańców Sandomierza.
Akcja planowana jest w godzinach 7.00-13.00.
Podczas akcji będzie przeprowadzany także pomiar szczytowego przepływu wydechowego, zaplanowano także konsultacje indywidualne na temat zdrowego stylu życia oraz profilaktyki chorób odtytoniowych.
Partnerami akcji są: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski a także Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Sandomierzu.
(Marcin Gabrek)