Sandomierz: Ośrodek Politechniki Świętokrzyskiej otwarty

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Budynek został zakupiony i zmodernizowany z własnych środków uczelni.
(Marcin Gabrek)
W budynku znalazły się sale wykładowe, ale także miejsca noclegowe. Ośrodekma służyć nie tylko uczelni, ale także miastu:

Profesor podkreśla, że ważne są także jego związki z Sandomierzem:

Na sandomierskiej starówce otwarty został Ośrodek Architektury i HumanistykiPolitechniki Świętokrzyskiej. Rektor uczelni prof. Stanisław Adamczakpodkreśla, że powodów uruchomienia oddziału było kilka: