Sandomierz: O promocji produktów regionalnych i certyfikatach.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Spotkanie odbędzie się w hotelu Basztowym w Sandomierzu. Początek o godzinie 14.
(Marcin Gabrek)
Zaprezentowane zostaną także dotychczasowe, regionalne doświadczenia w zakresie legislacyjnych i praktycznych rozwiązań na rzecz wzmocnienia atrakcyjności tego sektora gospodarczego. Podczas konferencji wystawione zostaną stoiska, na których swoją ofertę zaprezentują lokalni wystawcy.
Co ważne w czasie spotkania producenci będą mogli porozmawiać z ekspertami i praktykami

'Certyfikacja eksportu i promocja zagraniczna produktów regionalnych Polski Wschodniej”, będzie tematem konferencji, która w sobotę (31 maja) odbędzie się w Sandomierzu.
Spotkanie będzie poświęcone kwestiom skutecznej promocji produktów regionalnych i tradycyjnych Polski Wschodniej, a także roli jaką odgrywają i powinny odgrywać w eksporcie i na rynku krajowym. Zostaną również omówione aspekty prawne w procesach certyfikacji eksportu i systemy jakościowe
produktów lokalnych.
Mówi członek zarządu województwa Kazimierz Kotowski