Sandomierz: Nowy rok akademicki w PWSZ

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wykład inauguracyjny 'Idealizm w nauce współczesnej. Rozważania na temat roli filozofii
w nauce' wygłosił dr Andrzej Ossowski.
Rektor zwrócił się także do nowych studentów:

Po raz ósmy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu zainaugurowała nowy rok akademicki. Uroczyste Gaudeamus po raz kolejny rozbrzmiało w sali rycerskiej sandomierskiego zamku
W tym roku naukę w uczelni rozpoczynają studenci filologii angielskiej, mechatroniki oraz kosmetologii. Nie będzie za to kierunku ogrodnictwa, po którym jak mówił rektor profesor Antonii Gawron pozostał ślad w postaci insygnii rektorskich, w których znajduje się symbol kwiatów jabłoni. Ostatni studenci tej specjalizacji dyplomy odebrali w marcu.
Nieustającym zainteresowaniem cieszy się za to filologia angielska, która niedawno była sprawdzana przez Polską Komisję Akredytacyjną. Kontrola wykazała, że uczelnia spełnia wszystkie wymagania kadrowe, programowe oraz organizacyjne do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dodaje rektor: