Sandomierz: Nowy dyrektor Poradni.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zakończył się konkurs na dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sandomierzu. Nowym dyrektorem została Monika Kozera – Wierzchoś. Do konkursu na dyrektora poradni przystąpiły trzy osoby. Nowa dyrektor pracuje w poradni
jako logopeda.
(Marcin Gabrek)