Sandomierz: Niższe podatki dla inwestorów?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Miasto planuje na tym terenie kolejne inwestycje, między innymi budowę dróg dojazdowych, kanalizacji i oświetlenia. Samorząd zabiega o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków unijnych. Dopiero po zakończeniu tych prac burmistrz zaproponuje wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości.
(Marcin Gabrek)
Obniżkę podatku od nieruchomości burmistrz chce zaproponować dla inwestorów, którzy zdecydują się inwestować na tak zwanej 'Gęsiej Wólce'. Miasto przygotowało tam trzy działki dla potencjalnych inwestorów, ale do przetargu nikt nie przystąpił. Dlaczego tak się stało?

System ulg podatkowych dla firm tworzących nowe miejsca pracy chce wprowadzić burmistrz Sandomierza. Takie zniżki miałyby być wprowadzone m.in. w podatku od środków transportu
Mówi Marek Bronkowski: