Sandomierz: Nagroda im. Aleksandra Patkowskiego

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Przewodniczącym jury jest Wiesław Myśliwski. Termin nadsyłania zgłoszeń
upływa z końcem kwietnia.
(Marcin Gabrek)
Nagroda będzie przyznana w dwóch kategoriach:

Nagrody trafiały także do organizacji i osób z naszego regionu. Krzysztofa
Burka nagrodzono za redagowanie 'Zeszytów Sandomierskich', nagroda trafiła
także do stowarzyszenia 'Dobrze, że jesteś':

Po trzyletniej przerwie w tym roku ponownie wręczona zostanie nagroda im.
Aleksandra Patkowskiego. To nagroda Burmistrza Sandomierza dla osób i
organizacji zaangażowanych w propagowanie idei regionalizmu. W ostatnich
trzech latach nie była przyznawana z powodów finansowych. Wcześniej odbyło
się dwanaście edycji.
Mówi sekretarz kapituły Jerzy Krzemiński: