Sandomierz: Minister rolnictwa u sadowników

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ministerstwo Rolnictwa szacuje, że łączne przewidywane straty dla polskiego
sektora owoców i warzyw wynikające z wprowadzonego przez Rosję ograniczenia
dla polskich producentów jabłek mogą wynieść ok. 500 milionów euro.
(Marcin Gabrek)
Od poniedziałku rozpoczął się już proces przekazywania żywności organizacjom
charytatywnym

Minister rolnictwa Marek Sawicki zachęca świętokrzyskich rolników do
składania wniosków o rekompensaty za poniesione w związku z rosyjskim
embargiem straty.
W Bilczy spotkał się z sadownikami z powiatu sandomierskiego. Ocenił
propozycje Komisji Europejskiej jako niewystarczające. Jego zdaniem 125
milionów euro to w skali Unii kwota zbyt mała.