Sandomierz: Mieszkańcy pytają o sens ograniczników wysokości

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Burmistrz dodaje, że montaż ograniczników był konsultowany zarówno ze służbami ratunkowymi jak i komunalnymi.
Mieszkańcy ulicy Przedmieście Zawichojskie w Sandomierzu mają obawy, co do słuszności ograniczników wysokości, które jakiś czas temu zamontowano na drodze biegnącej koło ich domów.
W założeniu miały one uniemożliwiać przejazd samochodom ciężarowym, które jadąc na sandomierską giełdę, często skracały sobie tamtędy trasę, powodując tym samym utrudnienia dla lokalnego ruchu.
Mieszkańcy, którzy napisali e-mail w tej sprawie do naszej redakcji, zwracają uwagę, że postawiony ogranicznik uniemożliwi w razie potrzeby dotarcie na czas do ich posesji służb ratunkowych.
Burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski przekonuje, że postawienie ograniczników było koniecznością, ponieważ część tej wąskiej drogi położona jest na skarpie, która narażona jest na obsunięcia: