Sandomierz: Miasto gotowe do inwestycji.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

(Marcin Gabrek)
W tym roku rozstrzygnięta ma zostać przyszłość placu 3 Maja, który od ćwierć
wieku jest miejskim targowiskiem. Władze miasta chcą zmienić jego charakter.
Ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.
Na podstawie wybranych zrealizowany zostanie projekt jego przebudowy:

Kolejnym przedsięwzięciem będzie rozbudowa siedziby Miejskiej Biblioteki
Publicznej:

Samorząd Sandomierza przygotowuje się w tym roku do kilku ważnych inwestycji. W magistracie opracowane zostały dokumenty potrzebne do ich rozpoczęcia. Burmistrz Marek Bronkowski chce realizować je dzięki wsparciu ze środków unijnych.
Jednym z planowanych przedsięwzięć jest rewitalizacja parku miejskiego: