Sandomierz: Jak promować regionalne i tradycyjne produkty.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Spotkanie służyło wymianie doświadczeń i informacji. Zgromadziło samorządowców, przedsiębiorców i ekspertów, między innymi, z Ministerstwa Gospodarki. Omówiono aspekty prawne w procesach certyfikacji eksportu i systemy jakościowe produktów lokalnych.
(Marcin Gabrek)
Członek zarządu województwa Kazimierz Kotowski jest przekonany, że nasze produkty regionalne mają szansę odnieść sukces na wielu rynkach

Jak skutecznie promować produkty regionalne i tradycyjne na rynkach Europy Zachodniej zastanawiali się uczestnicy konferencji zorganizowanej w Sandomierzu przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli oraz Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.
Produkty żywnościowe z regionu świętokrzyskiego radzą sobie na rynku polskim już bardzo dobrze. Jak podkreśla Ireneusz Bęben, prezes Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, dobrze się sprzedają i są produktami poszukiwanymi.
Teraz przed producentami stoi dużo większe wyzwanie, bo do zagranicznych odbiorców trzeba dotrzeć z ich promocją. Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego podkreśla, że pierwsze kroki zostały już wykonane.