Sandomierz: Historia Grobu Dziecka Utraconego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Szczepan Siudak – rzeźbiarz urodzony w Skotnikach – mieszka i tworzy w Sandomierzu.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy.
Jego dorobek twórczy obejmuje głównie pomniki.
Do najważniejszych należą: pomnik pomordowanych nauczycieli w czasie II wojny światowej w Sandomierzu, Symboliczna mogiła pomordowanych mieszkańców Sandomierszczyzny w obozach sowieckich, płaskorzeźba popiersia papieża Jana Pawła II w szpitalu powiatowym w Sandomierzu, pomnik 'Płomień nadziei' w XXV rocznicę powstania NSZZ 'Solidarność' w Sandomierzu a także znajdujące się w Stalowej Woli popiersie generała Władysława Sikorskiego w Zespole Szkół nr 1 i płaskorzeźba popiersia Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Budowlanych.
Szczepan Siudak został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia w rzeźbie monumentalnej, odznaką 'Za zasługi dla województwa tarnobrzeskiego' i tytułem 'Zasłużony obywatel miasta Sandomierza'.
(Joanna Sarwa)
Grób Dziecka Utraconego to nowy element pejzażu Sandomierza.
Autorem pomnika, który znajduje się na cmentarzu krukowskim, jest rzeźbiarz Szczepan Siudak: