Sandomierz: Eksport szansą rozwoju.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Już po raz trzeci Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przy wsparciu Ministerstwa Gospodarki organizuje konferencję 'Potencjał eksportowy producentów owoców i warzyw Ziemi Sandomierskiej”, która odbędzie
się w piątek (15 maja) na Zamku Królewskim w Sandomierzu.
Podjęte w poprzednich latach działania miały na celu szeroką promocję inwestycyjno-gospodarczą regionu świętokrzyskiego oraz przyciągnięcie nowych inwestorów.
Celem tegorocznego wydarzenia jest nawiązanie kolejnych kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, intensyfikacja istniejącej współpracy oraz promocja regionalnej produkcji owocowo-warzywnej na rynkach zagranicznych.
Program konferencji przewiduje m.in. udział i wystąpienia przedstawicieli Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad
RP, a także spotkania o charakterze biznesowym oraz wizyty w lokalnych grupach producenckich.
(Marcin Gabrek)