Sandomierz: Dwójka nauczycieli odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Medal Komisji Edukacji Narodowej został ustanowiony w 1956 roku. Przyznaje się go nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
(fot: Edyta Młodochowska odbiera medal z rąk burmistrza i prezesa Oddziału Rejonowego PCK // FOT: UM Sandomierz / Ewelina Ura)
Edyta Młodochowska podkreśla, że podejmowane działania nie są robione dla odznaczeń czy pochwał, lecz tylko i wyłącznie z potrzeby:

Dwójka sandomierskich nauczycieli Anna Suchecka ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Edyta Młodochowska z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich zostało odznaczonych medalem Komisji Edukacji Narodowej. Stało się tak z inicjatywy Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu.
Odznaczenia wręczył burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski oraz prezes Oddziału Rejonowego PCK Leopold Wójcik podczas uroczystej sesji rady miasta z okazji 25 lecia samorządu terytorialnego.
Obie nauczycielki prowadzą szkolne koła PCK, ale jak podkreśla Leopold Wójcik to nie są pedagodzy, którzy przychodzą do szkoły zrobić to, co należy do nich zgodnie z przydzielonymi zadaniami, ale robią o wiele więcej: