Sandomierz: Czterej sandomierzanie wezmą udział w XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Organizatorem XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a w gronie współorganizatorów znajdują się Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz po raz pierwszy – Instytut Pamięci Narodowej.
W tegorocznej sesji weźmie udział w sumie 460 młodych posłanek i posłów z całej Polski.
(Joanna Sarwa)
Pierwsza sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się w 1994 roku. Dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych obradowały na temat 'Wojna – zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa'.
Tematem tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży były miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości. Aby wziąć udział w sesji, należało przygotować i zrealizować projekt związany z jednym z takich miejsc.

Szesnaście osób z województwa świętokrzyskiego weźmie udział w XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie.
Wśród dwóch dwuosobowych zespołów, które uzyskały najwyższy wynik w rekrutacji, znaleźli się dwaj sandomierzanie: Filip Kania i Maciej Grochowski, którzy zostali ponadto zaproszeni na warsztaty w Sulejówku oraz posiedzenie komisji problemowej w Sejmie RP 14 i 15 maja.
Mówi Filip Kania: