Sandomierz: Budżet obywatelski po głosowaniu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ze wstępnych wyliczeń wynika, że najwięcej głosów zdobył wniosek dotyczący
budowy chodnika i parkingu wzdłuż poradni szpitala, żaden głos nie padł
natomiast na wniosek dotyczący budowy oświetlenia ulicy Zaleśnej.
(Marcin Gabrek)
Zakończyło się głosowanie nad projektami zgłoszonymi do budżetu
obywatelskiego w Sandomierzu. Pod głosowanie poddano pięc projektów.
Co stanie się ze zwycięskim?
Mówi burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski: