Sandomierz: Bezpłatne szczepienie przeciw grypie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Rozpoczęły się bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców
Sandomierza.
Akcja zakończy w piątek 26 października. Z bezpłatnych szczepień mogą
skorzystać emeryci i renciści na stałe zameldowani w Sandomierzu: kobiety,
które ukończyły 55 lat oraz mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat.
Aby skorzystać z bezpłatnych szczepień należy zgłosić się do wybranej
przychodni zdrowia, należy okazać dokument potwierdzający pobieranie
świadczenia emerytalnego lub rentowego oraz dokument tożsamości.
Szczepienia prowadzone są w przychodniach 'ZDROWIE”, 'RODZINA”, 'ESKULAP”,
'ROKITEK” i 'MEDICAL”.
(Marcin Gabrek)