Sandomierz: Betlejemskie Światło Pokoju

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Austrii. Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r.
(Marcin Gabrek)
Od poniedziałku harcerze będą dostarczać płomień do instytucji w całym mieście:

Spotkanie było także okazją do przekazania życzeń mieszkańcom przez burmistrza Marka Bronkowskiego

Biskup Krzysztof Nitkiewicz podkreśla, że ten symbol jest także zobowiązaniem dla nas wszystkich

Do Sandomierza dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Polscy harcerze odebrali je od słowackich skautów, a pochodzi ono z groty w Betlejem. Co roku przywożą je z tego miejsca skauci z Wiednia.
Pod ratuszem w Sandomierzu od harcerzy płomień zapalili przedstawiciele władz, duchowieństwa i mieszkańcy.
Mówi komendant hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Sandomierzu Czesław Rączkiewicz: