Sandomierz: Będzie remont ul. Koseły i Rokitek

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Powiat uzyskał promesę na 2,2 miliona złotych. Oprócz ulic w Sandomierzu
prace będą prowadzone w Nasławicach oraz Świniarach Starych. Z własnych
środków powiat wyłoży na inwestycję 550 tysięcy złotych.
(Marcin Gabrek)
Zarząd Powiatu zdecydował o remoncie ulicy Rokitek i fragmentu ulicy Koseły
w Sandomierzu. Środki na ten cel władze powiatu otrzymały z Ministerstwa
Administracji w ramach wsparcia na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jak
wyjaśnia starosta Stanisław Masternak ulice ucierpiały w wyniku nawalnych
deszczy, dlatego udało się uzyskać wsparcie.
Inwestycja będzie prowadzona bez wsparcia finansowego ze strony miasta –
zaznacza starosta