Sandomierz: Asfalt do wymiany?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W przyszłym tygodniu wykonawca ma przedstawić burmistrzowi swoje stanowisko na piśmie. Niewykluczone, że sprawa skończy się w sądzie.
(Marcin Gabrek)
Obecnie trwają rozmowy z przedstawicielami firmy, która realizowała inwestycję:

Ledwie zakończony remont ulic w prawobrzeżnej części Sandomierza może się znacznie przedłużyć. Wykonawca użył do ostatniej warstwy asfaltu kruszywa, które były wykluczone w specyfikacji przetargowej.
Mówi burmistrz Marek Bronkowski