Sandomierz: Absolutorium za wykonany ubiegłoroczny budżet.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Poza jednym głosem wstrzymującym pozostałych 19 radnych obecnych na sesji podniosło rękę za udzieleniem burmistrzowi Sandomierza absolutorium.
(Dominik Siatrak)
Od głosowania nad absolutorium wstrzymał się jedynie radny Maciej Stępień:

Niemal jednogłośnie radni Sandomierza na dzisiejszej sesji przyznali burmistrzowi miasta Jerzemu Borowskiemu absolutorium za wykonany ubiegłoroczny budżet.
Zastrzeżeń, co do wykonania planu finansowego miasta w 2013 roku, nie miała zarówno działająca przy radzie komisja rewizyjna jak i Regionalna Izba Obrachunkowa.
Burmistrz Jerzy Borowski już po głosowaniu podziękował radnym: