Sandomierz: 25 lat partnerstwa z niemieckim Emendingen

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Z okazji 25 lecia partnerstwa z Emmendingen w Sandomierzu gościli również przedstawiciele dwóch innych miast bliźniaczych Ostrogi na Ukrainie i Newart on Trent w Wielkiej Brytanii.
Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury Wojciech Dumin jest zdania, że ważne są nie tylko oficjalne spotkania władz miejskich, ale również wymiana młodzieży:

Z 25 lat współpracy skorzystała między innymi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu. Jej przedstawiciel Robert Pytka przypomina, że gdy powstawała uczelnia dzięki kontaktom jednego z wykładowców udało pozyskać się znaczną ilość, nie tylko niemieckojęzycznych książek:

Z okazji 25 lecia współpracy Sandomierza z niemieckim Emendingen w sandomierskim zamku uroczyście odnowiono akt partnerstwa obu miast.
Nadburmistrz Emmendingen Stefan Schlatterer (czyt: Szlatterer) podkreślał, że ćwierćwiecze współpracy przyniosło wiele korzyści obu stronom. To wspólne spotkania samorządowców, wymiana doświadczeń w takich dziedzinach jak gospodarka odpadami, poszukiwanie nowych źródeł energii, ale także kultura i edukacja.
Z kolei burmistrz Sandomierza uważa, że gdy Polska przystępowała do Unii Europejskiej partnerzy z Emendingen stali się wówczas swoistym przewodnikiem. Marek Bronkowski przypomniał także pomoc okazaną miastu podczas powodzi w 2010 roku: