Sandomierz: 1050. rocznica chrztu Polski.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski Muzeum Okręgowe w Sandomierzu proponuje uczniom szkół średnich powiatu sandomierskiego oraz wszystkim mieszkańcom dwa spotkania związane z tą tematyką.
Pierwsze z nich dotyczyć będzie wczesnych etapów formowania się państwowości polskiej w Europie. Powszechnie za moment graniczny uznawany jest Chrzest Mieszka I i jego poddanych. 14 kwietnia o godz. 11.00 wykład pod tym właśnie tytułem wygłosi dr hab. Lidia Korczak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W kręgu zainteresowań badawczych prof. Lidii Korczak znajdują się m.in. zagadnienia związane z problematyką władzy i ustroju państwa polskiego w średniowieczu. Sandomierskie spotkanie dotyczyć będzie m.in. specyficznie polskiego fenomenu – ścisłego związku jaki zachodzi pomiędzy przyjmowanym wówczas chrześcijaństwem w obrządku łacińskim a nową strukturą państwową, tworzącą się następnie kulturą i obyczajowością.
Wykład Edyty Krężołek, która pracuje
w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Krakowie przy Delegaturze IPN w Kielcach, dotyczył natomiast będzie obchodów tysiąclecia chrztu Polski w województwie kieleckim.
Były one lokalnym fragmentem wielkich państwowych obchodów tysiąclecia naszego państwa, ogłoszonych na lata 1960 – 1966 uchwałą Sejmu z 1958 roku. Obchodom jubileuszu towarzyszył program oświatowy 'Tysiąc szkół na 1000 – lecie', a także wzmożone badania archeologiczne i historyczne, a ponadto m.in. zadrzewianie kraju, budowa dróg oraz inne.
O godz. 17:00 odbędzie się kolejne spotkanie – we współpracy z Muzeum Okręgowym – w Muzeum Diecezjalnym (Dom Długosza) 'Chrzest Mieszka i jego poddanych' – dr hab. Lidia Korczak (Instytut Historii UJ).
(Joanna Sarwa)