"Sandomierz – miasto między Wschodem a Zachodem"

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił:

  Towarzystwo Naukowe Sandomierskie i Urząd Miejski w Sandomierzu zapraszają
na sesję pt. „Sandomierz – miasto między Wschodem a Zachodem”, która
odbędzie się 28 czerwca br., o godz. 11:00 w Zamku Królewskim w Sandomierzu.
  W sesji swój udział zapowiedziało grono wybitnych archeologów, historyków,
prawników m.in.:

Sesja przedpołudniowa (godz. 11.00-13.30)

Prof. dr hab. Andrzej. Buko (Warszawa), Elementy wschodnie i zachodnie w
kulturze materialnej przedlokacyjnego Sandomierza w świetle danych
archeologii

Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz (Warszawa), Sandomierz na drodze
wschód–zachód: pomost czy bariera

Prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski (Lublin), Kultura zachodnia w Sandomierzu w
XIII wieku

Mgr Marcin Walkowiak (Poznań); Dekoracja malarska zachodniego przęsła
prezbiterium Katedry w Sandomierzu. Estetyczna słabość czy narzędzie walki
politycznej króla Władysława Jagiełły?

Sesja popołudniowa (godz. 15.00–17.30)

Prof. dr hab. Feliks Kiryk (Kraków), Sandomierz na szlakach handlowych
średniowiecza i początku ery nowożytnej

Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł  (Lublin), Sandomierz wzorem dla organizacji
gmin miejskich w Rzeczypospolitej późnego średniowiecza i czasów
wczesnonowożytnych

Prof. Jerzy Stępień (Warszawa), Od Zgody Sandomierskiej do Colloquium
Charitativum

Prof. dr hab. Janusz Tazbir (Warszawa) – Kultura staropolska jako symbioza
wpływów Wschodu i Zachodu
 
  Na spotkaniu będzie można poznać obecną w dziejach Sandomierza symbiozę
wpływów Wschodu i Zachodu, która tworzy sandomierski genius loci.
  Ukazane zostaną różnorodne relacje, powiązania oraz wpływy między mocno
odciśniętymi w dziejach miasta dziedzictwem europejskiej, chrześcijańskiej
kultury a tym, co określa się mianem chrześcijańskiego Wschodu.