Sandomierz: Przyłbice i rękawiczki od sandomierskiego parlamentarzysty dla służb w czasie epidemii.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

300 przyłbic ochronnych i 1000 sztuk rękawiczek przekazał poseł Marek Kwitek, rozdzielając je między Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, sandomierskich terytorialsów, Straż Miejską i sandomierską Caritas.

Jak mówi poseł, zagrożenie epidemią koronawirusa wyzwoliło wśród polskiego społeczeństwa ogromne pokłady solidarności i chęci niesienia pomocy potrzebującym:

Jak dodaje poseł Marek Kwitek, w bardzo dużym stopniu od tych służb i instytucji zależy bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta i powiatu. Policjanci wspierają służby sanitarne i przynajmniej raz na dobę sprawdzają czy osoby objęte kwarantanną są obecne w miejscu jej wyznaczenia oraz czy nie potrzebują pomocy, również razem ze strażnikami miejskimi pełnią służbę patrolową, podejmują interwencje. Sandomierscy strażacy oprócz swoich podstawowych obowiązków wspomagają działania innych służb i instytucji podczas zwalczania epidemii, rozstawili m.in. pneumatyczne namioty przy sandomierskim szpitalu, które pełnią funkcję punktów segregacyjnych dla osób potencjalnie zakażonych. Sandomierscy terytorialsi pomagają szpitalowi, współpracują z Caritas Diecezji Sandomierskiej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sandomierzu i Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, dowożąc żywność i leki osobom starszym, chorym, przechodzącym kwarantannę a także kombatantom. Caritas wspiera osoby przebywające na kwarantannie, poprzez swoich pracowników dostarcza świąteczne paczki.

– Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w walce z koronawirusem. Przed nami czas społecznej próby i solidarności międzypokoleniowej, musimy sobie wzajemnie pomagać i wspierać. Jestem przekonany, że razem zdamy ten trudny egzamin – mówi poseł.

Przyłbice ochronne i rękawiczki zabezpieczają odsłonięte części ciała przed wirusem, przy bliskim kontakcie z chorym i minimalizują ryzyko zarażenia. Przyłbice chroniące są wielokrotnego użytku i są odporne na środki dezynfekujące.

Joanna Sarwa