Sandomierz: Pilna potrzeba wzmocnienia bazy lokalowej dla Filii UJK.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Stu nowych studentów rozpoczęło naukę w sandomierskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie w Sandomierzu kształci się dwustu studentów na kierunkach mechatronika, kosmetologia, filologia angielska i administracja. Zainteresowanie sandomierską uczelnią rośnie a władze UJK poczyniły kroki w celu otworzenia w Sandomierzu kierunku pielęgniarstwo.

Czy dalszy rozwój sandomierskiej filii będzie mógł mieć miejsce? Warunkiem jest poprawa bazy lokalowej. Obecnie uczelnia mieści się w jednym budynku przy ulicy Schinzla. Mówi rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek:

Jakie obecnie są lokalowe realia, mówi dziekan sandomierskiej filii UJK doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Sobolewski:

Stąd też pilna potrzeba nowej siedziby i próby otrzymania w tej sprawie wsparcia w postaci budynku lub pomieszczeń ze strony miasta. Dotychczasowe rozmowy zakończyły się fiaskiem.

– Miasto nie ma obecnie dla uczelni propozycji udostępnienia lub wynajęcia jakiegokolwiek obiektu – mówi burmistrz Sandomierza Marcin Marzec:

Władze uczelni mają nadzieję, że wraz z nowym rokiem akademickim rozmowy na temat poszerzenia bazy lokalowej dla filii UJK zostaną wznowione.

Joanna Sarwa