Sandomierz: Pierwsze „czternastki” już w październiku.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Jeszcze w tym tygodniu na konta emerytów i rencistów trafią pierwsze czternaste emerytury. Mówi rzecznik ZUS w województwie świętokrzyskim Paweł Szkalej:

Wypłata będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone:

Nie wszyscy świadczeniobiorcy otrzymają wypłatę w takiej samej kwocie:

Czternasta emerytura zostanie wypłacona dla ok. 9,1 mln emerytów i rencistów w całym kraju . W pełnej wysokości będzie przysługiwać dla ok. 7,9 mln świadczeniobiorców.
W województwie świętokrzyskim mieszka ponad 270 tysięcy emerytów i rencistów. Ile z nich otrzymało „czternastą” emeryturę w pełnej wysokości a ile proporcjonalnie zmniejszoną okaże się dopiero po zakończonych wypłatach.

Joanna Sarwa