Sandomierz: Pieniądze na drogi.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Umowy na zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisała wojewoda Agata Wojtyszek z powiatem sandomierskim oraz gminą Sandomierz.

Powiat sandomierski otrzyma rządowe dofinansowanie w wysokości 594 tys. zł, które będzie przeznaczone na remont dwóch odcinków ulicy Mickiewicza w Sandomierzu.

Mówi wojewoda Agata Wojtyszek:

Wojewoda podpisała także umowę z gminą Sandomierz na przebudowę ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli:

Do gminy Sandomierz trafi w tym przypadku wsparcie w wysokości 764 tys. zł.

(Joanna Sarwa)