Samborzec, Zawichost, Sandomierz: Miliony dla gmin popegeerowskich.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Z inicjatywy MSWiA, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, została wydzielona kwota 250 mln zł przeznaczona dla gmin, w których niegdyś funkcjonowały PGR-y. Kwota ze względu na ogromne potrzeby została zwiększona przez premiera Mateusza Morawieckiego do 340 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury, na rewitalizację, na budowę, rozbudowę, modernizację kanalizacji, przepompowni, wodociągów, na przyłącza do sieci gazowych, na budowę infrastruktury społecznej. Zadania pozytywnie rozpatrzone w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w
miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej:
Województwo świętokrzyskie otrzymało 6 mln 790 tys. zł na 20 zadań, z czego gminy Samborzec i Zawichost z powiatu sandomierskiego otrzymały 1 mln 100 tys. zł.

Mówi członek sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi poseł Marek Kwitek:

1. Gmina Samborzec 600 tys. zł – wnioskowana kwota 1.5 mln zł.
Projekt zakłada przebudowę infrastruktury komunalnej (drogi wewnętrzne, chodniki) oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Samborcu Zostanie także przebudowany odcinek drogi gminnej na terenie kolonii “Lissy ” w Samborcu. Na osiedlu powstanie plac zabaw z siłownią zewnętrzną oraz obiekty małej architektury (altana, ławki, kosze na śmieci itd.) Zostanie także wykonane oświetlenie uliczne, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.
2. Miasto i Gmina Zawichost 500 tys. zł – wnioskowana kwota 2 392 117 zł.
Przedmiotem inwestycji jest budowa i remont gminnej infrastruktury drogowej oraz budowa kładki pieszo-jezdnej w Czyżowie Szlacheckim:
1.Przebudowa/budowa drogi nr 401006T Czyżów-Linów, odcinek 2 825mb,
2. Remont drogi nr 401048T Czyżów-Duży Las, odcinek 660mb,
3.Remont drogi nr 401003T Czyżów-Podszyn, odcinek 1 180mb,
4. Przebudowa/budowa drogi działka ewid.569 w Czyżowie Szlachecki, odcinek 256 mb,
5. Przebudowa/budowa drogi działka nr ewid.14/9 w Czyżowie Szlacheckim, odcinek 80mb,
6. Przebudowa/budowa drogi działka nr ewid.29/1 w Czyżowie Szlacheckim, odcinek 220,mb,
7. Budowa kładki pieszo-jezdnej nad rowem melioracyjnym na przedłużeniu drogi gminnej.