Sandomierz, Andruszkowice: Nie otrzymali pieniędzy za wykonane usługi i dostarczone materiały. Proszą o pomoc.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Iwona Pol

Firmy z regionu sandomierskiego czyli podwykonawcy inwestycji pod nazwą ‘Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza’ nie otrzymali pieniędzy za wykonane prace.

Główny wykonawca firma Energopol Szczecin zgłosiła wniosek o upadłość i nie zapłaciła swoim podwykonawcom. Dziś na moście na rzecze Koprzywiance w Andruszkowicach w obecności władz powiatu i miasta Sandomierz oraz europosła Adama Jarubasa poszkodowani prosili o pomoc.

Jednym z poszkodowanych jest właściciel kopalni piasku Piotr Obarzanek:

Jak oszacowali obecni w czasie spotkania przedstawiciele podwykonawców, Energopol Szczecin winny jest podsandomierskim firmom około trzech milionów złotych.

Inwestorem i głównym zleceniodawcą inwestycji pod nazwą ‘Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza’ jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Mówi starosta powiatu sandomierskiego Marcin Piwnik:

Inwestycja przeciwpowodziowa w tym miejscu obejmuje duży obszar:

Jakie prace zostały wykonane?

Przedstawiciel PG Wody Polskie zapowiedział swoją wizytę w sandomierskim starostwie powiatowym w najbliższy wtorek.

Z poszkodowanymi spotkał się europoseł Adam Jarubas, który zadeklarował swoje wsparcie w działaniach na rzecz rozwiązania problemu:

Początek wtorkowego spotkania w Starostwie Powiatowym o godzinie 11.00.

8 sierpnia 2018 roku w świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach została podpisana umowa na wykonanie kontraktu ‘Ochrona Przeciwpowodziowa Sandomierza”. Zleceniodawcą jest Województwo Świętokrzyskie i Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – wykonawcą Energopol – Szczecin S.A.

Kontrakt obejmuje: zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowę nowej pompowni ‘Koćmierzów’ i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni, zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki (wał lewy 12,9 km, wał prawy 14,4 km), budowę przepompowni wody w miejscowości Szewce, rozbudowę wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w Sandomierzu wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów, zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni ‘Nadbrzezie’, rozbudowę przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze.

Prace mają się zakończyć w grudniu 2020 r.

Inwestycja jest finansowana z pożyczki Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

To kolejny kontrakt w ramach budowy i modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej realizowany w Polsce. Wcześniej Energopol Szczecin wykonał modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego, a w czerwcu ubiegłego roku podpisał umowę na wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Odrze w Słubicach.

 

(Joanna Sarwa)