Sandomierski szpital prawdopodobnie zmieni nazwę.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił:

Na razie placówka nosi długą nazwę Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej. Pojawiła się jednak propozycja jej zmiany. Jak przyznał
starosta Stanisław Masternak na posiedzeniu rady społecznej szpitala
dyskutowano nad propozycją, aby przyjął on nazwę Sandomierski
Specjalistyczny Szpital Świętego Ducha. To nawiązanie do działającego przez
stulecia szpitala na starym mieście prowadzonego przez zakon Duchaków.
W tym roku sandomierski szpital obchodzi trzydziestolecie działalności w
nowej siedzibie.
(Marcin Gabrek)