Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy będzie nadal inkasentem opłaty na placu targowym przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Większość radnych nie podzieliła jednak tych zastrzeżeń i to właśnie
Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy będzie pobierał opłaty.
(Marcin Gabrek)
Wątpliwości, czy spółka powinna nadal pobierać opłatę targową zgłaszał m.in
radny Maciej Skorupa.

Zdaniem autorów uchwały, spółka jest do tego dobrze przygotowana.
Uzasadnienie uchwały przedstawił sekretarz obrad, radny Marcin Marzec.