Sandomierscy radni zdecydowali, że chcą od nowego roku przejąć sandomierskie Muzeum Okręgowe.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Teraz, zgodnie z zawartym porozumieniem powiat przekazuje na prowadzenie
muzeum pół miliona złotych rocznie, samorządy miasta i województwa po 250
tysięcy złotych.
(Marcin Gabrek)
Władze powiatu deklarują dalsze wspieranie finansowe Muzeum Okręgowego

Burmistrz liczy, że dzięki przejęciu przez miasto muzeum poprawi swoją
ofertę

Burmistrz Jerzy Borowski mówi, że przejęcie muzeum jest spełnieniem
składanych wcześniej zapowiedzi

Placówka prowadzona kiedyś przez Urząd Wojewódzki po
reformie samorządowej w 1999 roku stało się placówką powiatową. Samorząd na
jej prowadzenie nie otrzymał jednak żadnych dodatkowych środków
Mówi członek Zarządu Powiatu Witold Surowiec