Sandomierscy radni przyjęli uchwałę o przejęciu z początkiem przyszłego roku Muzeum Okręgowego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Uchwała została przyjęta niewielką ilością głosów: za głosowało 7 radnych, przeciwko 5, 4 wstrzymałao się. Radni podnosili wątpliwości dotyczące kosztów utrzymania Muzeum i jego finansowania po przejęciu prowadzenia przez miasto. Obecnie głównym organem prowadzącym Muzeum jest powiat sandomierski, który na jego finansowanie przeznacza 500 tyś. zł rocznie, natomiast samorząd miasta i województwa po 250 tyś. zł. Od nowego roku zasady finansowania miałyby się zmienić. Główne dochody, zgodnie z wolą burmistrza Jerzego Borowskiego, miałyby stanowić przychody z Bramy Opatowskiej i Podziemnej Trasy Turystycznej. Samorządy powiatu i województwa deklarują dofinansowanie w wysokości 250 tyś. zł rocznie.
(Marcin Gabrek)